Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Προκήρυξη ΟΑΕΔ για τα 5μηνα σε δήμους της Ηπείρου

Μέχρι την Παρασκευή η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε με προκήρυξη του την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 10000 προσλήψεις με 5μηνα ανέργων σε δημόσιους φορείς.Ποια είναι τα δικαιολογητικά , που θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, ποια τα κριτήρια που θα γίνουν οι προσλήψεις , αλλά και σε ποιους δήμους και φορείς θα προσληφθούν οι άνεργοι σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ.Οι αιτήσεις για τις 10000 προσλήψεις του ΟΑΕΔ με 5μηνα θα...
γίνουν ηλεκτρονικά στο oaed.gr αλλά και στα ΚΕΠ Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για τα 5μηνα, εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ , στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Δικαιολογητικά για τις προσλήψεις του ΟΑΕΔ Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Ηπείρου Άρτης 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτης 36
 Ηπείρου Αρτης Δήμος Αρταίων 67 
Ηπείρου Άρτης Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 9 
Ηπείρου Άρτης Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 9 Η
πείρου Άρτης Δήμος Νικολάου Σκουφά 24     
Περιφερειακή   Ηπείρου Θεσπρωτίας 
Ενότητα Θεσπρωτίας 28 
Ηπείρου Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας 30
 Ηπείρου Θεσπρωτίας Δήμος Σουλίου 16 
Ηπείρου Θεσπρωτίας Δήμος Φιλιατών 9 
Ηπείρου Ιωαννίνων 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 134 
Ηπείρου Ιωαννίνων Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 6 
Ηπείρου Ιωαννίνων Δήμος Δωδώνης 9
 Ηπείρου Ιωαννίνων Δήμος Ζαγορίου 5 
Ηπείρου Ιωαννίνων Δήμος Ζίτσας 20
 Ηπείρου Ιωαννίνων Δήμος Ιωαννιτών 126 
Ηπείρου Ιωαννίνων Δήμος Κόνιτσας 9 Η
πείρου Ιωαννίνων Δήμος Μετσόβου 10 
Ηπείρου Ιωαννίνων Δήμος Πωγωνίου 16 
Ηπείρου Πρεβέζης 
Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης 30 
Ηπείρου Πρεβέζης Δήμος Ζηρού 24 
Ηπείρου Πρεβέζης Δήμος Πάργας 16 
Ηπείρου Πρεβέζης Δήμος Πρέβεζας 57 
συνολο ηπειρου     690