Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Με δικαστικές αποφάσεις αναγκάζεται να πληρώνει τα χρέη του πλέον ο Δήμος Ηγουμενίτσας!!!

Κοινοποιήθηκε στο Δήμο την 01/08/2013 η με αριθμό 89/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Ηγουμενίτσας ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Συβότων, να καταβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΥΓΕΣ Α.Ε.» - Παραγωγή – Εμπορία Αδρανών Υλικών», που εδρεύει στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας και εκπροσωπείται νόμιμα, το ποσό των 25.069,92 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση και καταδικάζει το Δήμο στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του αντιδίκου ανερχόμενα στο ποσό των1.170,00 ευρώ.Μάλιστα η οικονομική επιτροπή του Δήμου, αποφάσισε τη μη...

άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πολιτικού Εφετείου Κερκύρας κατά της υπ’ αριθ. 89/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, διότι δεν υπάρχει λόγος ικανός και δυνάμενος να υποστηρίξει την έφεση σύμφωνα με την εισήγηση της δικηγόρου.