Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν βλέπει φυσικό αέριο η Ήπειρος!!!

Τι αναφέρει το ΥΠΕΚΑ σε απάντηση του προς τον Μιχάλη Κασσή
Απάντηση στην Ερώτηση 716/21.08.2013 που υπέβαλλε ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ.Μιχάλης Κασσής απέστειλαν οι αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με τον αγωγό ΤΑΡ και την Ήπειρο.Ο κ. Κασσής ρωτούσε πως θα επωφεληθεί η Ήπειρος σε περίπτωση που ο αγωγός δεν είναι τελικά τράνζιτ, και αν πρόκειται να κατασκευαστεί διακλάδωση του αγωγού για να προμηθευτεί αέριο η Ήπειρος. Κάτι που βέβαια θα μείωνε τα τεράστια ποσοστά ανεργίας στην περιοχή αλλά και θα προμήθευε με φθηνότερο αέριο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.Στην απάντηση στο ΥΠΕΚΑ τονίζει πως «το γεγονός της διέλευσης του αγωγού από τη χώρα, σημαίνει πρακτικά ότι θα υπάρχει αυτός ο αγωγός στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δημιουργεί δυνατότητες επέκτασης προς όλη τη βόρεια περιοχή της Ελλάδας-και τα Βαλκάνια-αλλά και πολλές άλλες συνέργειες, οι οποίες θα ωφελήσουν την Ελλάδα πολλαπλά, διότι θα υπάρξουν και οι ανάλογες εξελίξεις για την τροφοδοσία όλης αυτής της περιοχής την Νοτιοανατολικής Ευρώπης»Και συνεχίζει αναφέροντας πως...
 «τα δυο μέρη δεσμεύονται ότι θα υπάρξουν σημεία διασύνδεσης του αγωγού τόσο με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αεριού όσο και με τα δίκτυα διανομής τα όποια θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται ότι ο ΤΑΡ δεν είναι μόνο αγωγός διαμετακόμισης(transit) αλλά έχει τη δυνατότητα έγχυσης ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Αγορά»Και καταλήγει το Υπουργείο λέγοντας πως «Η κατασκευή επεκτάσεων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ,με στόχο την τροφοδότηση των αστικών και βιομηχανικών κέντρων ,εξετάζεται στα πλαίσια που ορίζονται από το κεφ.12 του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α.(ΦΕΚ Β’/2227/04.10.2011) και από το άρθρο 5Α του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ(ΦΕΚ Β’/2093/05.07.2012) και προϋποθέτει την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος από μεγάλους καταναλωτές ή Εταιρίες Παροχής Αερίου.Μετά από αυτή την εξέλιξη αυτή ο κ. Κασσής έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Είναι καταρχάς θετικό για τη χώρα το γεγονός ότι ο αγωγός δεν θα είναι αποκλειστικά διαμετακόμισης, αλλά θα μπορεί να προμηθεύει αέριο και αστικά και βιομηχανικά κέντρα.Είναι επίσης θετικό πως η τιμές του αεριού θα μειωθούν.Αυτό που δεν είναι θετικό, είναι πως η διακλάδωση του αγωγού προς την Ήπειρο, προϋποθέτει την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος από μεγάλους καταναλωτές ή Εταιρίες Παροχής Αερίου.Διότι γεννάται το ερώτημα πως αν δεν υπάρξει Εταιρία που να ενδιαφερθεί για την Ήπειρο, τότε πάλι η περιοχή μας θα μείνει εκτός παιχνιδιού;Μια περιοχή που ήδη πληρώνει τα καύσιμά της πανάκριβα, κάνοντας τεράστια την επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.Το υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει ενδελεχώς το θέμα αυτό και να βρει ένα τρόπο, δίνοντας κίνητρο στις εταιρίες παροχής αεριού (π.χ ο αγωγός να γίνει με τη μορφή ΣΔΙΤ) έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει, επιτέλους, μια φθηνή μορφή ενεργείας στην Ήπειρο»