Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Σε ταλαιπωρία εξελίσσεται η υπόθεση της προσκόμισης των δικαιολογητικών από τους φορολογούμενος στις ΔΟΥ

Νέα παράταση έως 26 Σεπτεμβρίου για τα δικαιολογητικά στις Εφορίες

Σε ταλαιπωρία εξελίσσεται η υπόθεση της προσκόμισης των δικαιολογητικών από τους φορολογούμενος στις ΔΟΥ, ώστε να προχωρήσει η εκκαθάριση των δηλώσεων.Οι ουρές στις Εφορίες είναι μεγάλες, αφού η αρχική διορία που έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών σε 155.000 φορολογούμενους προκειμένου να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά εξέπνεε στις 16 Σεπτεμβρίου.Ωστόσο, χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν λάβει e-mail ή μήνυμα στο Taxisnet, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:«Κατά την εξέταση των στοιχείων που δηλώσατε με την δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, προέκυψε η ανάγκη ελέγχου των παραστατικών που πιστοποιούν την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.» Ως εκ τούτου, σας καλούμε να...
προσκομίσετε ή να αποστείλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εκτύπωση της δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος, μέχρι 26.9.2013. Σε αντίθετη περίπτωση η δήλωσή σας θα προωθηθεί για έλεγχο».Σημειώνεται ότι από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν στο Taxisnet έως τις 30 Αυγούστου προέκυψε πως 155.000 δηλώσεις είχαν διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία που διέθετε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.Έτσι, οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν αυτές τις δηλώσεις ειδοποιούνται να προσκομίσουν στις ΔΟΥ τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των Ε1 τους.Το υπουργείο Οικονομικών προσδιόρισε με νόμο την καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών των παραπάνω φορολογουμένων στις ΔΟΥ για την προσεχή Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου.Αυτό έγινε προκειμένου να υπάρξει χρονικό περιθώριο δυο εβδομάδων για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων, ώστε οι 155.000 φορολογούμενοι να μην χάσουν τη δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου σε δυο δόσεις, δηλαδή έως τα τέλη Οκτωβρίου και τα τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά από ότι διαφάνηκε το χρονικό περιθώριο ήταν στενή και ως εκ τούτου επεκτάθηκε για 10 μέρες.Συνολικά από τα 5,5 εκατομμύρια δηλώσεων που υποβλήθηκαν εφέτος, κλήθηκαν να προσκομίσουν δικαιολογητικά στις Εφορίες 330.000 φορολογούμενοι.Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ο αριθμός αυτός υπολείπεται κατά πολύ των 550.000 χιλιάδων που θα είχαν κληθεί αν ακολουθείτο η μεθοδολογία που ίσχυε μέχρι πέρσι.