Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η Εθνική Ασφαλιστική ζητά Ασφαλιστικούς Συμβούλους

Μια πολλά υποσχόμενη καριέρα με υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων υπόσχεται το αποκλειστικό Εταιρικό Δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής, που σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Γι' αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν ως Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι να αποτελέσουν μέλη του Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την στελέχωση νέων γραφείων και ανάπτυξη πελατολογίου στα Ιωάννινα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
...έχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ, ηλικία 23 ετών και άνω, ικανότητα επικοινωνίας, κοινωνικότητα, ομαδικό πνεύμα, μεταφορικό μέσο (επιθυμητό), γνώσεις χειρισμού Η/Υ, Αγγλική γλώσσα, προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων (επιθυμητή) και να μην έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες). Μετά την ένταξη του νέου Συνεργάτη ακολουθείται αυστηρό πρόγραμμα καθημερινής εκπαίδευσης και εποπτείας, με βάση τις ανάγκες του Συνεργάτη και τους στόχους της Επιθεώρησης και της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την προετοιμασία που παρέχει η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για την συμμετοχή των υποψηφίων συνεργατών στις εξετάσεις που διοργανώνονται απο την Τράμεζα της Ελλάδος, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου για την επίσημη άσκηση του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Συμβούλου. Οι συνεργάτες που αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Συμβούλου, εισέρχονται σε πρόγραμμα μηνιαίας χρηματοδότησης (για εναν χρόνο) που συνοδεύεται εξ αρχής απο το επίσημο σύστημα αμοιβών (προμηθειών) και bonus της σύμβασης συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλιστική. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη κα Μπίρη Γεωργία, στο τηλ: 6945-37.37.56.