Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Αντιδράσεις για τη μερική άρση της απαγόρευσης του κυνηγιού στον Αμβρακικό Κόλπο

Τις αντιδράσεις των οικολόγων προκάλεσε η μερική άρση της απαγόρευσης του κυνηγιού στον Αμβρακικό Κόλπο. Δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις με κοινό τους υπόμνημα χαρακτηρίζουν παράλογη την πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θεωρούν ασύμβατο το κυνήγι με την προστασία του Αμβρακικού. Όπως τονίζουν οι οργανώσεις η απόφαση αυτή βάζει σε κίνδυνο την προστασία της ορνιθοπανίδας σε έναν από...

τους σημαντικότερους υγροτόπους της νότιας Ευρώπης, δηλώνοντας ότι θα ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απορρέουν από τη δικαιοδοσία τους. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος να αποσύρει άμεσα την παράλογη και κατ΄ ουσία παράνομη- όπως την χαρακτηρίζουν απόφαση- και να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται ώστε ο Φορέας Διαχείρισης του Αμβρακικού σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να βρουν τη βέλτιστη λύση, που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία ενός οικοσυστήματος παγκόσμιας σημασίας όπως ο Αμβρακικός Κόλπος.