Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Δήμο Ιωαννιτών

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιωαννιτών, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας». Κατά την περίοδο 2013-2014 μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25
2. Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25
3. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
1. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
4. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
5. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25
6. Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
7. Ηλεκτρονική εφημερίδα 50
8. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
1. Αγγλικά για το χώρο εργασίας 25
2. Αγγλικά για τον τουρισμό 25
3. Γαλλικά για τον τουρισμό 25

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
1. Ιστορία της Τέχνης 25
2. Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
3. Τοπική Ιστορία 25
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, χωρίς κόστος. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στον δήμο Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6 (1ος όροφος), ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Τηλ.: 2651001025, 2651001003,
Email: kdvmioanniton@gmail.com