Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ- Αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με τις οφειλές του ΟΚΑΝΑ

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμμετοχή του βουλευτή Ιωαννίνων Χρήστου Μαντά, ζητώντας, παράλληλα, ενημέρωση σχετικά με τις οφειλές της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων.Σε συνάντηση του κόμματος με την Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, που είχε πραγματοποιηθεί στις 24/5/2013, η Πρόεδρος απέδωσε έγγραφο με το συνολικό ποσό των 29.574.854,54€. Το έγγραφο είχε καταβληθεί από...
την διοίκηση του ΟΚΑΝΑ στα Κέντρα Πρόληψης, για την περίοδο από 1/1/2009 έως 30/6/2013.
Όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα, ο ΟΚΑΝΑ έχει λάβει από το Υπουργείο Υγείας αποκλειστικά για τα Κέντρα Πρόληψης 36.600.000€. Επομένως, η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ δεν έχει διαθέσει τα 7.025.145,46€, που το παραπάνω διάστημα έχει λάβει από το Υπουργείο Υγείας αποκλειστικά για τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, των οποίων η βιωσιμότητα απειλείται εξ αιτίας της ακραίας και χρόνιας υποχρηματοδότησής τους.Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν τις εξής ερωτήσεις:
* Εάν αποδόθηκαν από τον ΟΚΑΝΑ στα Κέντρα Πρόληψης το σύνολο των ποσών, που το Υπουργείο Υγείας εκταμίευσε αποκλειστικά για τα Κέντρα; Αν όχι, ποια είναι η αιτία και ποιο, τελικά, το συνολικό ύψος των οφειλομένων ποσών ως σήμερα (Σεπτέμβριος 2013);
* Εάν είναι ενήμερο το Υπουργείο Υγείας για αυτά τα αδιάθετα ποσά και για την τύχη τους;
* Εάν είναι ενήμερο το Υπουργείο σχετικά με το αν η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ διέθεσε τα ποσά για σκοπούς άλλους των αναγκών των Κέντρων Πρόληψης, για ποιους σκοπούς ακριβώς και με ποια διαδικασία;
* Εάν υπάρχει απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Υγείας ή κοινή υπουργική απόφαση, που να ορίζει και να αιτιολογεί την περικοπή χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης το 2010;
* Εάν θα αποδοθούν άμεσα τα οφειλόμενα ποσά στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων;