Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΡΤΑ- Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Δευτέρα 23-9-2013 και ώρα 7:00μμ θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014
2.Καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έτους 2014
3.Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
4.Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων...

(Π.Ε.Ε.) και του Σχεδίου Δράσης για το έτος 2013 και έγκριση μελετών
5.Αναμόρφωση πρ/σμού
6.Μερική τροποποίηση της αρ. 316/2013 Α.Δ.Σ.
7.Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
8.Διάθεση εντύπων: α)»Πράξη βεβαίωσης παράβασης για αδικήματα άρθρων 5 (παρ.2) και 7 (παρ.6) του Ν. 2323/95, β) «Πρωτόκολλο Κατάσχεσης – Καταστροφής του άρθρου 74 (παρ. 11) του Ν. 3982/2011, γ) «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Ν. 4039/2012 της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας στην Ελληνική Αστυνομία
9.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Ανωνύμου Δημοτικής οδού στην περιοχή Εισόδου της πόλης (Ο.Τ. 03-04)
10.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή πλατείας, παιδικής χαράς και πεζοδρομίων στην περιοχή Τριγώνου»
11.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Καλογερικού»
12.Επί αιτήσεως Μαριάνθης Α. Κωστούλα για παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ. Πολυδρόσου, Ράχης, Ανέζας, Γαβριάς, Ψαθοτοπίου και αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Κορωνησίας»
13.Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων από 06-01-2013 έως 14-01-2013 και της 24ης -07-2012 συνεδρίασης