Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΩΝ:Τροπολογία... λύτρωση για τους φοιτητές της Πληροφορικής

Δεν «φορτώνονται», τελικά, όλοι ένα επιπλέον χρόνο λόγω της μετατροπής του τμήματος σε Μηχανικών

Ευτυχή κατάληξη φαίνεται πως θα έχει τελικά η υπόθεση με την μετονομασία του τμήματος Πληροφορικής σε Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής σε ότι αφορά την υποχρεωτική ή μη φοίτηση για ένα επιπλέον όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών.Η αναστάτωση που δημιουργήθηκε μετά την απάντηση της νομικής υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας ότι δεν γίνεται να... τρέχουν παράλληλα δύο οδηγοί σπουδών διαφορετικών τμημάτων και πόσο μάλλον να δίνονται πτυχία από δύο τμήματα που λειτουργούν σαν ένα έφερε αντιδράσεις τόσο στους φοιτητές όσο και στο ίδιο το πανεπιστήμιο αλλά και σε βουλευτές.Αντιδράσεις που μετατράπηκαν σε...
πιέσεις οι οποίες έπιασαν τόπο αφού με τροπολογία που κατατέθηκε στον υπό ψήφιση νόμο η χρυσή τομή βρέθηκε.Η επιθυμία των φοιτητών και του τμήματος να αναβαθμιστεί ήταν δεδομένη αλλά η πρόταση που πάντα ψηφιζόταν στις Γενικές Συνελεύσεις και αποτελεί θέση τόσο της διοίκησης του τμήματος αλλά και της πρυτανείας, είναι να υπάρχει το δικαίωμα της επιλογής.Με απλά λόγια όσοι φοιτητές εισήχθησαν στην «παλιά» πληροφορική να μπορούν είτε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε αυτή είτε όταν γίνει πενταετούς διάρκειας να επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα και να λάβουν πτυχίο από το νέο τμήμα.Και τελικά η τροπολογία στον επίμαχο νόμο ορίζει ακριβώς αυτό.Πιο συγκεκριμένα για τα τμήματα που μετονομάστηκαν αναφέρει:«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α' 83) στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία.Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων που μετονομάζονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος».Η μαγική λέξη «δυνατότητα» είναι το κλειδί στην όλη υπόθεση αφού ο νόμος δεν μιλά για αναγκαστική φοίτηση αλλά για επιλογή.Η τροποποίηση αυτή του νόμου έκανε αρκετούς φοιτητές να ηρεμήσουν καθώς αν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο θα βρισκόντουσαν σε πολύ δεινή θέση. Αυτό αφορά κυρίως όσους είναι επί πτυχίο και ειδικά όσους για λίγα μαθήματα θα βρισκόντουσαν αναγκασμένοι να φοιτήσουν τουλάχιστον ένα χρόνο επιπλέον. Τελικά όλα έληξαν θετικά και με βάση τη λογική πρόταση που είχαν καταθέσει τόσο οι φοιτητές και οι καθηγητές του τμήματος όσο και η Πρυτανεία του Πανεπιστήμιου η οποία επέμενε από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μια λύση που θα ανάγκαζε όλους τους φοιτητές να γίνουν με το... ζόρι μηχανικοί.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ