Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Ιωαννιτών έως 48 μηνιαίες δόσεις

Ομόφωνα αποδεκτή έκανε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, την εισήγηση- πρόταση του αρμόδιου αντιδημάρχου Θανάση Μανταλόβα, σύμφωνα με την οποία θα εξετάζει θετικά αιτήματα συμπολιτών για ρύθμιση - διακανονισμό οφειλών τους οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή δεν αποπληρώνονται για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.Έτσι όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ταμειακή υπηρεσία προκειμένου να γίνει ρύθμιση των οφειλών και των προσαυξήσεων σε 26 συνολικά δόσεις.Εάν οι πολίτες είναι...

συνεπείς στον πρώτο αριθμό δόσεων και ανταποκριθούν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, μπορούν στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση προς την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει επέκταση του χρόνου εξόφλησης της οφειλής, η οποία δύναται να ανέρχεται μέχρι 48 μηνιαίες δόσεις.Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά σε όλων των ειδών τις οφειλές με εξαίρεση όσες προέρχονται από συμβάσεις και μισθώματα ακινήτων του δήμουΟ αντιδήμαρχος Οικονομικών Ιωαννίνων Θανάσης Μανταλόβας σε δηλώσεις του τόνισε ότι η ρύθμιση αυτή περιέχει ευνοϊκές παραμέτρους για όσους έχουν οφειλές προς το Δήμο, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις.«Αναγνωρίζουμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι συνδημότες μας. Βιώνουμε την ίδια δύσκολη οικονομική κατάσταση στο Δήμο, η οποία επιβαρύνεται λόγω των συνεχών περικοπών από το κεντρικό κράτος.Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των συμπολιτών προς το δήμο ανέρχονται σήμερα περίπου στο ύψος των 45 εκατομμυρίων ευρώ και η αξιοποίηση των διευκολύνσεων που μας παρέχει το υφιστάμενο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία τακτοποίησης ενός σημαντικού μέρους αυτών των οφειλών . Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η μη πληρωμή των οφειλών αποτελεί για τους περισσότερους των συμπολιτών μας αδυναμία ανταπόκρισης και όχι επιλογή τους.Θεωρούμε όμως ότι η εκφρασμένη βούληση του συνόλου των μελών της οικονομικής επιτροπής να εξετάζει θετικά αιτήματα συμπολιτών μας που αφορούν διακανονισμό των οφειλών τους, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την τακτοποίηση υποχρεώσεων που μπορεί να έρχονται από παρελθόντα έτη. Ελπίζουμε ότι οι συνδημότες μας θα ανταποκριθούν και θα προσέλθουν για τη ρύθμιση», υπογράμμισε ο κ. Μανταλόβας.Επισημαίνεται ότι προκειμένου να ενταχθούν οι συμπολίτες μας στη ρύθμιση θα πρέπει να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών ως αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της διευκόλυνσης προσκομίζοντας σχετική αίτηση η οποία θα εξετάζεται εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Δήμου σε ποσοστό 5%ο (πέντε τοις χιλίοις) επί της υπαγόμενης σε διευκόλυνση οφειλής και μέχρι του ποσού των 1.000 € που αποτελεί το ανώτατο ύψος του παραβόλου.Ως βασική οφειλή που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους του παραβόλου θεωρείται το σύνολο των αρχικά βεβαιωμένων οφειλών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.