Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Θα «νομιμοποιηθεί» το αυθαίρετο Πανηπειρωτικό στην Ανατολή

Ψηφίστηκε σχετική διάταξη από τη βουλή

Χωρίς οικοδομική άδεια κατασκευάστηκε και λειτουργεί για περισσότερα από δέκα χρόνια το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων στην Ανατολή, όπως προέκυψε από συζήτηση στη Βουλή. Το ΠΕΑΚΙ αναμένεται να «νομιμοποιηθεί» μαζί με πολλές άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις ανά τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως θα επιτρέψει να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, εφόσον βέβαια εξευρεθούν και οι πιστώσεις.Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανού σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρο Καλαφάτη, προστέθηκε σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου με θέμα «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε προχθές από τη Βουλή.Ο κ. Ανδριανός, στην ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίλυση του μεγάλου και χρονίζοντος προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά και των αθλητικών εγκαταστάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.«Υπογραμμίζω σε αυτό το σημείο ότι σε μεγάλο ποσοστό Εθνικά Αθλητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΑ δεν διαθέτουν σήμερα οικοδομικές άδειες που να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Ανάμεσα σε αυτές τις αυθαίρετες σήμερα κατασκευές αναφέρω ενδεικτικά το στέγαστρο Καλατράβα, το στέγαστρο του ποδηλατοδρομίου και άλλες κατασκευές στο ΟΑΚΑ, διάφορες κατασκευές στον Άγιο Κοσμά, σε αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό Σκοπευτήριο του Βύρωνα, στο Πανηπειρωτικό Εθνικό Κέντρο Ιωαννίνων, στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Λάρισας, Ηρακλείου και Χανίων».

Δεν εντάχθηκαν στο νόμο για τα αυθαίρετα
Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «μέχρι σήμερα η προσωρινή λύση που είχε βρεθεί βασιζόταν στις προβλέψεις των νόμων 2730/99 και 2947/2001 όπως ο τελευταίος συμπληρώθηκε με το νόμο 3207/2003. Βάσει των νόμων αυτών εκδόθηκαν αποφάσεις νομιμοποίησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση και σε ορισμένες περιπτώσεις οικοδομικές άδειες όπου αυτό ήταν δυνατόν - όμως παρέμειναν αρκετές εγκαταστάσεις, όπως αυτές στις οποίες ενδεικτικά αναφέρθηκα προηγουμένως που δεν μπορούσαν να ενταχθούν».Μάλιστα, όπως είπε, τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα δεν εντάχθηκαν ούτε στις διατάξεις του πιο πρόσφατου νόμου 4014/2011 για τα αυθαίρετα.

Δυο σημαντικά προβλήματα
Αυτό, όπως σημείωσε ο υφυπουργός, είχε ως αποτέλεσμα δύο πολύ σημαντικά προβλήματα:-Πρώτον, ότι δεν μπορούσε να χορηγηθεί με την κανονική διαδικασία άδεια λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων, καθώς για τη χορήγηση απαιτείται οικοδομική άδεια, ή απόφαση νομιμοποίησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση.Για να παρακαμφθεί το πρόβλημα, είχε προκριθεί η εντελώς προσωρινή λύση της έκδοσης ενός αριθμού ΚΥΑ που έδιναν την δυνατότητα να χορηγούνται άδειες λειτουργίας και βεβαιώσεις στατικής επάρκειας χωρίς να εξετάζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με συνεχόμενες ετήσιες παρατάσεις.-Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ακόμη πιεστικότερο: Στις εν λόγω εγκαταστάσεις μέχρι σήμερα μπορούν να εκτελούνται μόνο μικρής έκτασης εργασίες συντήρησης και επισκευής χωρίς χρήση ικριωμάτων, καθώς σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια πολεοδομία, οι οποίες χορηγούνται μόνο σε κτήρια που υφίστανται νόμιμα.Έτσι όμως, προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρήζουν άμεσης επισκευής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη τεχνικά λύση. Ακόμα και στις εγκαταστάσεις που έχουν πρόβλημα στατικής επάρκειας υπάρχουν περιορισμοί στην αποκατάσταση και την αναβάθμισή τους.

Πως θα νομιμοποιηθούν
Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, όπως ανέφερε ο κ. Ανδριανός, σε πρώτη φάση οι αυθαίρετες κατασκευές θα δηλωθούν, ώστε να μπορούν να γίνουν στη συνέχεια εργασίες επισκευής για τη βελτίωση, αποκατάσταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων ύστερα από την έγκριση των αρμόδιων πολεοδομιών. Επίσης, μετά την ένταξή τους, οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για εργασίες αναβάθμισης, όπως για παράδειγμα, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που αφενός θα μειώσει το λειτουργικό τους κόστος και αφετέρου θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας.Αφού λοιπόν οι εγκαταστάσεις δηλωθούν, τότε το πρόβλημα με τις άδειες λειτουργίας τους σε ό,τι αφορά τις οικοδομικές άδειες λύνεται χωρίς να απαιτούνται στο εξής πρόσθετες παρατάσεις. Εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα προβλήματα με την στατική τους επάρκεια, άδειες λειτουργίας θα μπορέσουν να εκδοθούν για όλες τις εγκαταστάσεις που τώρα χαρακτηρίζονται αυθαίρετες.Στις ρυθμίσεις του νόμου περιλαμβάνονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ