Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Αρχές Σεπτέμβρη κάλπες για τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων

Ποιοι πρωτοβάθμιοι συγχωνεύτηκαν και ποιοι συνεχίζουν αυτόνομα

Στην τελική ευθεία, εν αναμονή της έγκρισης του καταστατικού του, βρίσκεται η Ίδρυση του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων-Ένωση Αγροτών του «διαδόχου» της σημερινής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών με βάση τον νόμο 2810/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει ως 4015/2011.Αυτές τις ημέρες αναμένεται η απόφαση από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, για την ίδρυση του νέου φορέα των αγροτών. Σύμφωνα με όσα ισχύουν από τον νέο νόμο, μετά την επικείμενη έγκριση του καταστατικού υπάρχει προθεσμία 45 ημερών για να στηθούν κάλπες και να αποκτήσει την πρώτη διοίκηση ο νέος Συνεταιρισμός.Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωαννίνων και προσωρινός του Ενιαίου Συνεταιρισμού,Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης προσδιορίζει για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου την εκλογική διαδικασία, προκειμένου να τηρηθεί και η προθεσμία και να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα οι αγρότες-μέλη του νέου φορέα για να εκλέξουν την διοίκηση.

Καινοτομία οι Ομάδες προϊόντος
Στις κάλπες μπορούν να προσέλθουν όλα τα μέλη του Ενιαίου Συνεταιρισμού και εκτός του επταμελούς διοικητικού συμβουλίου (με τετραετή θητεία) θα αναδείξουν και τις διαχειριστικές επιτροπές για κάθε ομάδα προϊόντος που θα λειτουργεί εντός του Συνεταιρισμού. Αυτή είναι άλλωστε και η καινοτομία, παρόλο που ο νόμος δεν το επιβάλλει, επιλέχθηκε να συσταθούν ομάδες προϊόντος για να υποστηρίζονται και προωθούνται καλύτερα τα ζητήματα των παραγωγών, π.χ των κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, χοιροτρόφων, των αμπελοκαλλιεργητών, πατατοπαραγωγών και άλλων. Μέλη στον Ενιαίο Συνεταιρισμό μπορούν να εγγραφούν και μετά την έγκριση του καταστατικού, ώστε να συνταχθεί το μητρώο μελών.Πάντως, η λειτουργία ομάδων προϊόντος παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον Ενιαίο Συνεταιρισμό αφού μπορεί να εκπροσωπήσει παραγωγούς που χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη, ιδίως δεν τους κτηνοτρόφους που αντιμετωπίζουν πάντα και ιδίως σήμερα σοβαρό πρόβλημα.

Μεταγραφή ακινήτων
Να σημειωθεί ότι η πορεία μετάβασης από την ΕΑΣΙ στον ΕΑΣΙ-Ένωση Αγροτών, άρχισε την άνοιξη του 2011 με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και το προηγούμενο διάστημα ξεπεράστηκαν σημαντικά προβλήματα με την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των προς συγχώνευση συνεταιρισμών και της Ένωσης, ώστε να γίνει η μετεγγραφή των ακινήτων αυτών στο υποθηκοφυλακείο, υπέρ του νέου συνεταιρισμού.Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για αποθήκες σε χωριά, εκτάσεις και ό,τι άλλο κατέχουν οι συνεταιρισμοί που συγχωνεύτηκαν, κυρίως όμως τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης που είναι και τα σημαντικότερα, (κτίριο επί της οδού Χαρ. Τρικούπη, αποθήκες Κρύας, Οινοποιείο κλπ), αλλά και οι μετοχές της ΕΑΣΙ στη «Δωδώνη».Η συνεταιριστική μερίδα για τα μέλη ορίστηκε στα 200 ευρώ και θα αφαιρεθεί η τυχόν συνδρομή των μελών στον καταργούμενο συνεταιρισμό και επίσης, η προκαταβολή θα είναι 50 ευρώ, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι εγγραφούν και να εξοφλήσουν στην πορεία.

Ποιοι πρωτοβάθμιοι συγχωνεύτηκαν και ποιοι συνεχίζουν αυτόνομα
Από τους 124 πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς που είναι μέλη της ΕΑΣΙ, μόνο οι 24 συγχωνεύτηκαν στον νέο πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό, δηλαδή τα μέλη τους γίνονται αυτόματα μέλη του. Επίσης υπήρξαν κι άλλοι τους οποίους δεν δέχτηκε για διαφόρους λόγους ο νέος φορέας. Όπως είχε ανακοινωθεί από την ΕΑΣΙ και τους συγχωνευόμενους συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4015/2011, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων αποφάσισε την μετατροπή της σε αγροτικό συνεταιρισμό του παραπάνω νόμου και αποφασίστηκε ταυτόχρονα η συγχώνευση με τους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς μέλη της, Πεδινής, Ροδοτοπίου, Καρίτσας, Α.Β.Λ.Σ. Καρίτσας, Λαψίστας, Παλιουρής, Σερβιανών, Πέρδικας, Βαρλαάμ, Ζίτσας, Κοπάνης, Μουζακαίων, Μεγ. Γότιστας, Νεοχωρίου, Βαριάδων, Μάζιας, Πετραλώνων, Αγ. Ιωάννης, Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Η ΔΩΔΩΝΗ, Μικρής Γότιστας, Αμπελιάς, Κορύτιανης, Κρανούλας και Βροσύνας.Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα διατήρησης ή ίδρυσης πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού με 20 μέλη και επομένως στο νομό Ιωαννίνων πλην του Ενιαίου μπορούν να λειτουργούν κι άλλοι, παλιοί ή νέοι πρωτοβάθμιοι. Εφόσον βέβαια πληρούν τα κριτήρια του νέου νόμου. Από 1-1-2013 πρέπει να έχουν μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ και μέσα σε ένα με ενάμισι χρόνο να εμφανίσουν εμπορική δραστηριότητα, διαφορετικά οδηγούνται σε κατάργηση...Αυτόνομη πορεία, φυσικά, έχει και συνεχίζει ο μεγαλύτερος στο νομό, ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός η «Πίνδος» που ήταν και παραμένει με το νέο νόμο ως πρωτοβάθμιος.Επίσης, δεν επέλεξαν συγχώνευση οι δυο συνεταιρισμοί πατατοπαραγωγών Χρυσοβίτσας, δεδομένου ότι μπορούν να έχουν αυτόνομη πορεία.Υπάρχουν κι άλλοι συνεταιρισμοί στο νομό που παραμένουν ως έχουν, όπως οι δυο στην Κληματιά, ο Γυναικείος κλπ.Τα μέλη όλων αυτών των κλαδικών συνεταιρισμών μπορούν να εγγραφούν ταυτόχρονα και ως μέλη στον Ενιαίο Συνεταιρισμό, άσχετα με την τύχη των υφιστάμενων.Οι συνεταιρισμοί από το Πωγώνι και την Κόνιτσα (υπάρχει και η υπό εκκαθάριση, από πολλών ετών, Ένωση Πωγωνίου) δεν ήταν μέλη της ΕΑΣΙ, μπορούν όμως να εγγραφούν οι ίδιοι οι αγρότες ως μέλη.Τέλος, η Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Κόνιτσας, Ζαγορίου, Μετσόβου υπάγεται, πλέον, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι Αγροτικής Ανάπτυξης και με άλλο νόμο μετατρέπεται σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό με πολλές και σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του.

agronews.gr