Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Πεπραγμένα Δήμου Φιλιατών

Γράφει ο Πάνος Ντάτσης
Πριν τρία (3) περίπου χρόνια, τον Νοέμβριο του 2010, η παρούσα Δημοτική Αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της, σύμφωνα με την λαϊκή εντολή που της έδωσαν οι δημότες του Δήμου Φιλιατών.Παρά ωστόσο τις μεγάλες αλλαγές που κλήθηκε να υλοποιήσει ως Δημοτική Αρχή, ύστερα από τρία (3) χρόνια έδειξε ότι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες απαιτήσεις σε αυτή τη κρίσιμη χρονική περίοδο.Ποιος είναι ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το χρονικό διάστημα που πέρασε 2010 -2013;Παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, κατά την ανεξάρτητη άποψή μου, τα παρακάτω θέματα είναι τα πιο σημαντικότερα για απολογισμό και κριτική από τους δημότες :Δεν πέτυχε την έγκαιρη προσαρμογή του δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του «Καλλικράτη».
Δεν πρόβλεψε τις αλλαγές και δεν οργάνωσε αποτελεσματικά τις λειτουργίες του δήμου.
Δεν νοικοκύρεψε τα οικονομικά του Δήμου, με εξορθολογισμό των δαπανών, την αύξηση των
εσόδων και τη μείωση των δαπανών όπου αυτό είναι εφικτό στα πλαίσια της σύγχρονης διοίκησης και λειτουργίας δημοτικών οργανισμών και υπηρεσιών.Δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες σε Ευρωπαϊκά και λοιπά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (oπως π.χ. το πρόγραμμα «Jessica», κ.α.).Δεν έχει προετοιμάζει προγράμματα για τα έργα, υπηρεσίες και τις δράσεις εκείνες που πρόκειται να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια την φυσιογνωμία της πόλης και του δήμου μας, σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων, συνεχίζοντας παράλληλα όλα εκείνα τα έργα που είχαν σχεδιαστεί από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, διασφαλίζοντας μια ενιαία στρατηγική.Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο διοίκησης, το οποίο θα στηρίζεται σε Αρχές, Αξία και Διαφάνεια. Με στόχο μια νέα δημοτική πολιτική που στο επίκεντρο της, βρίσκεται ο άνθρωπος – δημότης και η οποία τοποθετεί πρώτα και πάνω απ' όλα το συμφέρον του τόπου μας και των κατοίκων του, μακριά από μικρό παραταξιακές σκοπιμότητες και κομματικά στεγανά, για να μπορεί να διαμορφώσει ένα Δήμο σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο με κοινωνικό πρόσωπο.Μια νέα δημοτική πολιτική χρειάζεται ως σχεδιασμός, προγραμματικός που δύναται να δημιουργήσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για καινοτόμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις και έργων ουσίας, τα οποία θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση όλων των περιοχών του Δήμου μας σε μια περίοδο κρίσης και στην συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των δημοτών μας.Ακόμη και ως σήμερα, η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή δείχνει ότι δεν έχει κατανοήσει τις προκλήσεις, τις αλλαγές, τις ευκαιρίες, το ρόλο του Δήμου στη σημερινή κοινωνική αλληλεγγύη που χρειαζόμαστε και ουσιαστικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα του τόπου μας, και κυρίως δεν υπάρχει πρόγραμμα για τολμηρές παρεμβάσεις και κρίσιμες αλλαγές με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ,των υποδομών και του λειτουργιών του δήμου για το όφελος των δημοτών μας.