Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Εννιά Προσλήψεις εργαζομένων για οκτώ μήνες στο Δήμο Κόνιτσας


Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου για διάστημα οκτών μηνών. Οι θέσεις αφορούν 2 άτομα ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (για την υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης), ένα άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή) (για την υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης), ένα άτομο ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων-Φορτηγών (για την υπηρεσία καθαριότητας), ένα άτομο ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων και τέσσερα άτομα ΥΕ Εργατών/τριών (για την υπηρεσία καθαριότητας). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κόνιτσας, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ 44100 ΚΟΝΙΤΣΑ, υπόψιν κ Τσούβαλη Έφη (τηλ. επικοινωνίας: 26553-60313)Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη κάντε κλικ ΕΔΩ