Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Σοβαρά τα προβλήματα με την υδροδότηση του Μαργαριτίου

Το τρέχον έτος και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται συχνές διακοπές στο δίκτυο υδροδότησης της Δ.Κ. Μαργαριτίου (ανά δεκαπενθήμερο πε­ρίπου), με αποτέλεσμα εκτός των άλλων συνεπειών να δημιουργούνται δυσλειτουργίες σε διάφορα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να ζημιώνονται οικονομικά.Επίσης παρατηρούνται στο νερό χώματα και διάφορα φερτά υλικά τα οποία δημιουργούν την αίσθηση πως το νερό καθίσταται μη πόσιμο και πιθανό να εγκυμονεί κίνδυνους για τη δημόσια υγεία.Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση αποκατάσταση της ομαλής παροχής της υδροδότησης, καθώς επίσης και να μας γνωστοποιήσετε εάν γίνεται, τα αποτελέσματα των εξετάσεων των υγειονομικών ελέγχων του πόσιμου νερού το τελευταίο έτος από τον αρμόδιο φορέα, με την οποία θα διαλυθούν οι όποιες υπόνοιες περί της μη καλής ποιότητας του πόσιμου νερού.
Κάτοικοι Δ.Κ. Μαργαριτίου