Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Διακρατική συνάντηση υλοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα

Από τις 21 Αυγούστου του 2013 έως τις 29 Αυγούστου υλοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα διακρατική συνάντηση τριών χωρών.Στη συνάντηση μετείχαν δέκα νέοι από Ελλάδα , δέκα από Ιταλία και δέκα από Τουρκία. Συμμετείχαν αντίστοιχα και 9 συνοδοί.Το πρόγραμμα «Μουσικά κουτιά και νεανικά σχήματα» της Νέας Γενιάς σε Δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες , οι οποίες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή.Βασικοί κανόνες που διέπουν τη συνάντηση είναι αυτοί της μη τυπικής μάθησης και αποβλέπουν στην ένταξη νέων ,σε μια κοινωνία περισσότερο ανθρώπινη , μια κοινωνία αλληλεγγύης.Στόχοι του προγράμματος είναι μέσα από τη μουσική προσέγγιση ακουσμάτων και ήχων τριών μουσικών παραδόσεων, να προωθηθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση και η κατανόηση των άλλων.Πρόκειται για μια διαπολιτισμική συνάντηση , όπου οι νέοι εργάζονται ισότιμα, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς ρατσιστικά στερεότυπα.Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εποικοδομητική συνεργασία, όπου ο κάθε νέος θα αποτελεί ένα κρίκο σε μια αλυσίδα που θα κινεί ένα καταιγισμό παιχνιδιών και δράσεων.