Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Ο Χρυσός Οδηγός ζητά στα Γιάννενα, Συμβούλους Διαφήμισης


Ο Χρυσός Οδηγός ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της εταιρείας στα Ιωάννινα Συμβούλους Διαφήμισης, που θα έχουν ως καθήκοντα, τη διαχείριση και ανανέωση του υπάρχοντος πελατολογίου, την ανεύρεση νέων πελατών, την ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες της εταιρείας, τις προσωπικές πωλήσεις, την εξυπηρέτηση πελατών και το after-sales service. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα/θέση πωλήσεων, επαγγελματική εμφάνιση, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν, πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet), δυνατότητα Μετακίνησης εκτός έδρας, κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για του άνδρες υποψήφιους. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό μισθό, ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή,δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στη διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαλακοπούλου 184, Αθήνα Τ.Κ. 115 27 ή στο Fax: 210 9204172.