Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Οι εισαγωγές «σκοτώνουν» τη γιαννιώτικη αργυροχοΐα

Βρίσκεται υπό κατάρρευση τονίζει το Σωματείο Ασημουργών

Η Γιαννιώτικη αργυροχοΐα, η οποία αποτελεί την ταυτότητα της πόλης των Ιωαννίνων – που δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως η πόλη των ασημουργών- βρίσκεται υπό κατάρρευση!Τα τελευταία χρόνια ήταν ορατές οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο κλάδος, ωστόσο η οικονομική κρίση επέτεινε τα προβλήματα. Την ίδια στιγμή η Πολιτεία, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και παραστάσεις φορέων και ασημουργών για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και στήριξής της «κωφεύει», παραμένοντας απλός θεατής των εξελίξεων και της αγωνίας των ασημουργών.

Πληγή οι εισαγωγές
Μια από τη βασικότερη αιτία που συμβάλλει στον αφανισμό της ασημουργίας, όπως το ίδιο το Σωματείο Ασημουργών – Μεταλλοτεχνιτών Ιωαννίνων αναφέρει, είναι οι αθρόες και ανεξέλεγκτες εισαγωγές κυρίως από τρίτες χώρες. Πρόκειται για εμπορεύματα, τα οποία είναι μεν φθηνά, αλλά κατασκευάζονται από άγνωστα και επικίνδυνα για την υγεία υλικά, μην έχοντας καμία σχέση με την παραδοσιακή ασημουργία. Οι Ασημουργοί προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, από τον Ιανουάριο του 2010 έχουν ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, το διαχωρισμό των εγχώριων και εισαγόμενων με ειδική σήμανση. Αίτημα που όμως παραμένει στα «συρτάρια», ενώ ο κλάδος σβήνει.Το κόστος των παραγόμενων ασημικών, επιβαρύνει επίσης και ο ΦΠΑ, καθώς ο συντελεστής 23% αφορά και την προμήθεια της πρώτης ύλης, το ασήμι.

Εξωστρέφεια και διαφήμιση
Η Γιαννιώτικη ασημουργία - παρά τη φήμη της - δεν έχει καταφέρει επίσης να αποκτήσει εξωστρεφή χαρακτήρα. Οι Ασημουργοί από μόνοι τους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις και έχουν ζητήσει, χωρίς ανταπόκριση, από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς την παροχή βοήθειας και την οικονομική στήριξη για αυτό το σκοπό, καθώς επίσης να υπάρξει και διαφημιστική καμπάνια από τα Υπουργεία Πολιτισμού- Τουρισμού και τον ΕΟΤ.

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις
Μια άλλη ουσιαστική παράμετρος που έχει επηρεάσει τον συγκεκριμένο κλάδο, όπως και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι οι φορολογικές επιβαρύνσεις και η αύξηση του λειτουργικού τους κόστους, (ΔΕΗ, ασφαλιστικές εισφορές κ.α.). Οι Γιαννιώτες ασημουργοί επαναφέρουν επίσης το αίτημα για τη δημιουργία τμήματος καλών τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με ειδικότητα αργυροχρυσοχοΐας και ακόμη σχολής στο ΤΕΙ για τη σωτηρία και την παράδοση στις επόμενες γενιές της γιαννιώτικης αργυροχρυσοχοΐας.Σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, που ζητούμενο είναι η στροφή των νέων σε παραγωγικά επαγγέλματα και η στήριξη κλάδων που έχουν ιστορική διαδρομή και δική τους ταυτότητα, τα αρμόδια υπουργεία πρέπει άμεσα να αναλάβουν δράση και να προβούν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την προστασία της Γιαννιώτικης ασημουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση, σε πολύ λίγα χρόνια, αυτή θα μείνει ως ιστορική και μόνο αναφορά.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ