Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Σύμβουλος έργων στην Αλβανία αναλαμβάνει η Εγνατία A.E.

Συνεχίζει την ανάληψη υπηρεσιών συμβούλου σε δημόσια έργα του εξωτερικού η Εγνατία Οδός ΑΕ. Η δημόσια εταιρία της Θεσσαλονίκης, που κατασκεύασε και εκμεταλλεύεται τον ομώνυμο αυτοκινητόδρομο, ανακηρύχθηκε μειοδότης σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αλβανία ως επικεφαλής κοινοπραξίας.Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου επίβλεψης για την κατασκευή της περιφερειακής οδού της Αυλώνας, μήκους 29 χλμ. Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται σε 31 μήνες και το συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται σε 1.663.300 ευρώ.Παράλληλα, η εταιρία προχώρησε στις απαραίτητες διαδικασίες «για την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου επίβλεψης στον άξονα Ε75 στη Σερβία, στην οποία συμμετέχει σε κοινοπραξία με γαλλική εταιρεία».Η σύμβαση είχε υπογραφεί από το 2012 αλλά καθυστέρησε, λόγω προβλημάτων στους σχετικούς διαγωνισμούς κατασκευής. «Η συνολική διάρκειά της είναι 36 μήνες και το σχετικό συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται σε 2.373.720 ευρώ» αναφέρει.«Η Εγνατία Οδός Α.Ε., έχοντας πετύχει την αναγνώρισή της ως μία από τις σημαντικότερες εταιρείες που ειδικεύονται στη διαχείριση και επίβλεψη έργων κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό με τη διαχείριση και επίβλεψη έργων στην Αλβανία, Ρουμανία και Σερβία, καθώς και την υποβολή πολλών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος σε διεθνείς διαγωνισμούς άλλων γειτονικών χωρών» καταλήγει.