Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Το ΤΕΙ Ηπείρου προσλαμβάνει 11 επιστημονικούς συνεργάτες

Ζητούνται μηχανικοί, διοικητικοί και Πληροφορικής – Αιτήσεις και δικαιολογητικά έως τις 26 Αυγούστου

Η επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου για την υλοποίηση έργων«Καινοτόμος ICT Πλατφόρμα για την επαύξηση της διδασκαλίας και μάθησης βασισμένης σε περιπτώσεις (CASEMARKER) και Transnational Enhancement of ECOPORT8 Network» ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έντεκα ερευνητές με αποκλειστική απασχόληση δηλαδή με καθημερινή παρουσία και εργασία στους χώρους του εργαστηρίου, διασυνδεδεμένη με το ωράριο του εργαστηρίου, για τη στελέχωση της ομάδας υλοποιησης του έργου. Η κατανομή των θέσεων για το πρώτο πρόγραμμα έχει ως εξής: διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός Η/Υ με διδακτορικό 1, ΠΕ Πληροφορικής με διδακτορικό 1, ΠΕ Πληροφορικής με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην πληροφορική 1, ΤΕ Πληροφορικής 1 και ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1.Για την υλοποίηση του δεύτερου προγράμματος θα προσληφθούν:
Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος ή μηχανικός Η/Υ με διδακτορικό δίπλωμα 1, ΠΕ Πληροφορικής με διδακτορικό δίπλωμα 1, ΠΕ Πληροφορικής με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 1, ΤΕ Πληροφορικής 1, ηλεκτρολόγος μηχανικός – μηχανικός υπολογιστών με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 1, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1.
Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 26 Αυγούστου.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ.