Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Στη Βουλή το θέμα των αποζημιώσεων των Κατασκευαστικών Κοινοπραξιών στα Έργα Παραχώρησης των Αυτοκινητοδρόμων

Με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς, θίγουν το θέμα των συμφωνιών για τις αποζημιώσεις παρελθόντος των Κατασκευαστικών Κοινοπραξιών στα Έργα Παραχώρησης των τεσσάρων Αυτοκινητοδρόμων (Μαλιακός – Κλειδί, Ε65, Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός).Πρόκειται για μία επί μέρους τμηματική συμφωνία που ανέρχεται στο ποσό των 400εκ.€(!).Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα οι συμφωνίες αυτές αν και οι αποζημιώσεις έχουν ήδη αρχίσει να εκταμιεύονται, χωρίς η συνολική συμφωνία επανεκκίνησης να έχει ακόμη επιτευχθεί. Ήδη όπως προκύπτει από τον ιστότοπο της Διαύγειας έχουν εκταμιευτεί 60.000.000 ευρώ προς την Ολυμπία Οδό και 25.000.000 ευρώ προς τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.Σε επανειλημμένες απαντήσεις του πρώην αναπληρωτή Υπουργού κ. Καλογιάννη, ειδικά για τον Ε65, αναφέρθηκε ότι η διακοπή των εργασιών ήταν αποτέλεσμα της διακοπής χρηματοδότησης από τις Δανείστριες τράπεζες.Επί πλέον, το Ελληνικό Δημόσιο, τουλάχιστον στον Ε65 και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, ήδη από το 2011 με σχετικά έγγραφα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ (αρ. πρωτ. Α304705/19-9-2011 και Α304704/19-9-2011) είχε λάβει κατηγορηματική και απολύτως σαφή θέση ότι ΔΕΝ αναγνωρίζει και ΔΕΝ αποδέχεται τις απόψεις των Παραχωρησιούχων για αποκλειστική υπευθυνότητα του Δημοσίου για την αναστολή των εργασιών, η οποία αποτέλεσε επιλογή και συμβατική ευθύνη των Παραχωρησιούχων.Ερωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
-Γιατί το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη αναστολής των εργασιών και τη σχετική δαπάνη, τη στιγμή που οι σχετικές εντολές προς τις Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες είχαν δοθεί από τους Παραχωρησιούχους; Γιατί το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει κίνδυνο (διασφάλιση δανειακών κεφαλαίων) ο οποίος συμβατικά και χωρίς καμία αμφισβήτηση ή ανάγκη ερμηνείας ανήκει στον Παραχωρησιούχο;
-Ποιοι λόγοι επέβαλαν κατά τη σύναψη των Συμφωνιών την απόλυτη αλλαγή της θέσης του Ελληνικού Δημοσίου και την ανάληψη της αποκλειστικής ευθύνης και της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης από αυτό;
-Ποια όργανα και φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας ερωτήθηκαν για τη νομιμότητα των Συμφωνιών και του περιεχομένου τους; Ειδικότερα ποια είναι η άποψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου;
-Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι μετά την επιχειρούμενη επανεκκίνηση των έργων δεν θα υπάρχουν και άλλα Γεγονότα Απαλλαγής ή Καθυστέρησης, τα οποία σημειωτέον θα κληθεί το Ελληνικό Δημόσιο να αποζημιώσει πλέον με τον τρόπο που έχουν υιοθετήσει οι Συμφωνίες;