Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Σ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Η καταστροφή της λίμνης ζητάει αποκατάσταση και όχι συγκάλυψη των παρανομιών σας

Όχι, δεν μπορώ να παραστώ στη συγκάλυψη των, επί 6 μήνες, παρανομιών σας.Η επί 6 μήνες συγκάλυψη, από την ΥΝΜ&ΤΕ Ηπείρου, της παράνομης εκτέλεσης των εργασιών και η μη ακόμη απάντηση αιτήσεως μου επί 4 μήνες.Η ταχύτητα διεκπεραίωσης της συγκεκριμμένης υπόθεσης σε συνδυασμό με άλλες υποθέσεις, που παραμένουν στάσιμες επί 3,5 χρόνια, όπως π.χ. το Νταλαμάνι.Ο χρόνος ειδοποίησης μου για να παραστώ, 28 ώρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο ΚΣΝΜ, δεν δείχνει την πρεμούρα, που διακατέχει την κομματικη φιλία της ΓΓ και του Δημάρχου, ούτε την αλαζονεία τής εκ των υστέρων έγκρισης του έργου, αλλά εγκλείει όλα εκείνα τα στοιχεία που οδήγησαν την Χώρα στον εξευτελισμό και τους πολίτες στην εξαθλίωση.Ελπίζω όπως ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος να μην υπογράψει την κατάπτυστη αυτή (θετική ούτως ή άλλως) γνωμοδότηση.

Με τιμή
Σπύρος ΠΑΝΤΑΖήΣ
Αρχιτέκτων μηχανικός
(Προϊστάμενος επί 30 χρόνια
στην ΥΝΜ&ΤΕ Ηπείρου)