Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Ένταξη του Δήμου Αρταίων στο Εθνικό Δημοτολόγιο


Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η ένταξη του Δήμου Αρταίων στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Πρόκειται για μια ενιαία βάση στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσια Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), όπου τηρούνται ακριβή και πλήρη αντίγραφα των δημοτολογίων όλων των ΟΤΑ. Είναι ένα έργο Εθνικής εμβέλειας στα πλαίσια των δράσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, οι βασικοί στόχοι του οποίου είναι η άμεση λήψη πιστοποιητικών από τους οικείους ΟΤΑ ή τα ΚΕΠ, την κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου σε Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ Αστυνομία, Στρατολογία) και κατ’ επέκταση η σταδιακή κατάργηση ορισμένων πιστοποιητικών εφόσον θα δίνεται η δυνατότητα λήψης των πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες αυτές, χωρίς μεσολάβηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, η απλούστευση της διαδικασίας μεταδημότευσης, η διευκόλυνση λήψη πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών κ.λ.π.Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών του Δήμου Αρταίων, Γεωργίου Φώτης, δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος Αρταίων είναι ένας από τους 48 Δήμους όλης της χώρας σε σύνολο 325, που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Η οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια των υπαλλήλων του Δήμου επέφερε την έγκαιρη και με απόλυτη επιτυχία ένταξη του Δήμου στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Κύριο μέλημα του Δήμου είναι η αξιοποίηση κάθε μέσου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη απλοποίηση των διαδικασιών και την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μια πρόκληση τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους υπαλλήλους του Δήμου και η επίτευξη των στόχων που τίθενται προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελούν δέσμευση για την παρούσα Δημοτική Αρχή».