Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Εταιρεία ορυκτελαίων ζητεί εξωτερικό συνεργάτη για την περιοχή της Ηπείρου

Η εταιρεία ορυκτελαίων LOBITOIL S.A. Κ.Α. ΜΕΖΕΣ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί εξωτερικό συνεργάτη για την περιοχή της Ηπείρου για την προώθηση των προϊόντων της. Για πληροφορίες, επικοινωνείστε με την: ΜΕΖΕΣ Κ.Α. &ΣΙΑ LOBITOIL A.E, Λαγκαδά 23, Θεσσαλονίκη, 54 629, Τηλ.: 2310-521931-2, Fax: 2310-522.732.