Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση της ΕΑΣ Ιωαννίνων για τα γεγονότα, που συμβαίνουν στη γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.»

Τα τελευταία γεγονότα, που συμβαίνουν στη γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», όπως η μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των κτηνοτρόφων, η χορήγηση υπερβολικής και ακάλυπτης πίστωσης σε συγκεκριμένο πελάτη της, καθώς και η μέχρι σήμερα λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της, που καθιστά χωρίς ουσία τη συμμετοχή των εκπροσώπων των τοπικών ΕΑΣ σε αυτό, προκαλεί έντονη την ανησυχία μας για το μέλλον της βιομηχανίας, ενόψει και της διαφαινόμενης έλλειψης ρευστότητας από μέρους της νέας μεγαλομετόχου.Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ Ιωαννίνων, με τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών μετόχων (ΕΑΣ), απεφάσισε τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», που εκπροσωπούν τις ΕΑΣ, να ζητήσουν, όπως έχουμε δικαίωμα, την άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της γαλακτοβιομηχανίας για τη συζήτηση των κρισίμων αυτών για την επιβίωσή της θεμάτων, επιβεβαιώνοντας το αμείωτο ενδιαφέρον του για την απρόσκοπτη λειτουργία της, υποστηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των κτηνοτρόφων και διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα ασκήσει όλα τα δικαιώματα, τα οποία της παρέχονται από τη συμμετοχή της στη μετοχική σύνθεση της βιομηχανίας.