Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Πιέζει για το φυσικό αέριο το ΤΕΕ Ηπείρου

Την ανάληψη πρωτοβουλίας για να φτάσει το φυσικό αέριο και στην Ήπειρο ζητά το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη, ωστόσο την ίδια στιγμή επισημαίνει και την ανάγκη να υπάρξουν ενέργειες και σε τοπικό επίπεδο.«Τιμώντας το χρέος της πολιτείας για ισόρροπη ανάπτυξη της Ηπείρου, της λιγότερο ανεπτυγμένης περιφέρειας της Ελλάδας και της Ευρώπης, πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία τουλάχιστον προετοιμασίας και ωρίμανσης του έργου έλευσης φυσικού αερίου στην Ήπειρο», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΤΕΕ/ΤΗ απευθυνόμενο στον κ. Μανιάτη, ενώ σε ότι αφορά τους τοπικούς φορείς σημειώνει: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορείς πρέπει να συμβάλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια και να ιεραρχήσουν σε υψηλή προτεραιότητα τις δράσεις τους για να υλοποιηθεί το καθοριστικής σημασίας έργο της έλευσης φυσικού αερίου στην Ήπειρο, ώστε να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία από τις λιγοστές που έχει η περιοχή μας, λόγω αδράνειας, άγνοιας, ίσως όμως και σκοπιμοτήτων».Στο κείμενο προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής γίνεται αναφορά στις διαχρονικές προσπάθειες του ΤΕΕ/ΤΗ για την έλευση του φυσικού αερίου στην περιοχή με γνώμονα ότι θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό αναβάθμισης και ανάπτυξής της, ενώ επισημαίνεται πως η αλλαγή του εθνικού σχεδιασμού και της επιλογής του ΤΑΡ αντί του ITGI, δεν πρέπει να αφήσει την Ήπειρο εκτός σχεδιασμού για την τροφοδοσία της με φυσικό αέριο.
Επίσης, το ΤΕΕ/ΤΗ καταθέτει μία σειρά προτάσεων για να επιτευχθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα το έργο έλευσης φυσικού αερίου.
Συγκεκριμένα επισημαίνει πως πρέπει:
• να υποστηριχθεί με ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική προσέγγιση που θα αναλύει και τεκμηριώνει
- όλες τις ενεργειακές καταναλώσεις της Ηπείρου
- τα οικονομικά οφέλη της Ηπείρου γενικά και των καταναλωτών ειδικότερα, από την υποκατάσταση υγρών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας με Φυσικό Αέριο.
- τους δείκτες οικονομικότητας εναλλακτικών λύσεων και δυνατοτήτων χρήσεων
- τη δυνατότητα σύνδεσης της Ηπείρου με το εθνικό και διευρωπαϊκό δίκτυο, εξετάζοντας όλες τις εναλλακτικές λύσεις όδευσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου που θα διοχετεύει Φυσικό Αέριο στην Ήπειρο και τη δυτική Ελλάδα.
• να ενταχθεί κατά προτεραιότητα στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και οικονομικό προγραμματισμό, με αξιοποίηση της ήδη θεσμοθετημένης ΕΠΑ Ηπείρου.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ