Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Περί «Πολιτισμού» των παραλίμνιων χώρων

Γράφει ο Μίλτος Μπούκας
Η προσπάθεια «εκπολιτισμού» και αστικοποίησης των παραλίμνιων χώρων του δικτύου Natura 2000 και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΖΕΔ) και Προστασίας (ΖΕΠ), με βίαιη κατάργηση των αβαθών εκτάσεων για την διαμόρφωση μιας «τέλειας πισίνας» με καθαρό ανανεωμένο τρεχούμενο νερό από τις πηγές Σεντενίκου, αποτελεί πλέον ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ. Ο Δήμαρχος μετέρχεται παντός μέσου προκειμένου να ζήσει επί δημαρχίας του τις «chaise long» της Αμφιθέας, καταστρατηγώντας κάθε φυσική χωροταξία των οικοσυστημάτων και κάθε αρχή του σεβασμού στις βαθύτερες αξίες της πολιτειακής νομιμότητας.Ποιος νοιάζεται για τις ολέθριες συνέπειες στους χώρους φυσικής αναπαραγωγής και στην υποβάθμιση της πιο σημαντικής πηγής τροφικού πλούτου και των καθαρών υδάτων, που θα μπορούσαν να αναστείλουν την διατάραξη της φυσικής ισορροπίας και το ρυπαντικό φορτίο της Παμβώτιδας;Η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής σε υψηλούς τόνους και η φίμωση κάθε εναλλακτικής φωνής στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην οικολογική ισορροπία και στην ποιότητα ζωής προς χάρη των επόμενων γενεών, καταμαρτυρούν την κατάπτωση του δημόσιου βίου.Μετά τις αποκαλύψεις δια στόματος κ. Δημάρχου για τους πραγματικούς στόχους των έργων, θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον να γνωρίζει η κοινωνία, αν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παρούσας δημοτικής αρχής νοιώθουν την επιθυμία να διαφοροποιηθούν, από τη «φρενίτιδα» και την επιμονή κάποιων, να φέρουν σε πέρας ένα τεράστιο σχέδιο, που δεν έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είναι σε γνώση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου!Ομολογούν λιμενικά έργα εκβάθυνσης, αντί έργων διαχείρισης και βελτίωσης των υδάτων, και όλοι υποψιάζονται πλέον ότι οι πίσω από το ανάχωμα της Αμφιθέας, το όλο εγχείρημα με τις χωματουργικές εργασίες, υποκρύπτει τον «καταποντισμό» υγρολίβαδων 64 στρεμμάτων, σ’ ένα έργο «ντουμπλ φας», δηλαδή παράνομης εκρίζωσης στο 1m βάθος (Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και δημιουργίας αγωνιστικού χώρου.Η πρωτοφανής συγκάλυψη ετέρου παράνομου έργου που «τυγχάνει» να έχει τις πανομοιότυπες διαστάσεις 80 μ. x 800 μ. και προδιαγραφές αγωνιστικού χώρου ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ στον Δήμο Ιωαννιτών αλλά στο Υπουργείο Γεωργίας, γιατί τα 2 επίμαχα αγροτεμάχια με χρήση «Βάλτος» 188-189 δεν περιλαμβάνονταν στις εκτάσεις που μεταβιβάστηκαν κατά κυριότητα στην τέως Κοινότητα Στρουνίου, με την αριθ. 10832/1961 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων.Οι περιοδικά κατακλυζόμενες γαίες των 0,20 – 0,30 μ. θα καταποντίζοντο σε μονίμως βυθιζόμενες (πλέον του 1,5 μ. προδιαγρ. Θαλασσίου σκι) και από «υγρολίβαδα» θα μετατρέπονταν σε «θαλασσολίβαδα». Θα συντελείτο η απώλεια μιας μικρής χαμένης Ατλαντίδας… της Αμφιθέας (64 στρεμμ.) στους πρόποδες του Μιτσικελίου σχέδιο σατανικό και ασύλληπτο, βγάζοντας στον «αφρό» έναν αναδυόμενο επιχειρηματικό χώρο, την Αμφιθέα!Επειδή το μόνο που θεωρητικά έχει απομείνει σαν ηθικό έρεισμα για την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων είναι επιτακτικοί λόγοι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, κοινωνικής ή οικονομικής φύσης, δημόσιας ασφάλειας ή υγείας, η Ελλάδα ως Κράτος-Μέλος, λόγω του δικτύου Natura 2000, υπέρ της εξασφάλισης μιας συνολικής συνοχής προστασίας όφειλε να είχε προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντισταθμιστικά μέτρα, που είχε προβλέψει ως φυσικός οικότοπος προτεραιότητας και δεν το έπραξε.Σχετικά με τους λόγους υγείας ανθρώπων, ίσως πρέπει να παραδεχτούν την έκθεση των αθλητών στις κυανοτοξίνες της λίμνης που αγγίζουν τον μήνα Σεπτέμβρη τιμές 90-99% τοξικότητας και «κόκκινο» για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τούτο όμως θα γκρέμιζε το οικοδόμημα της Παμβώτιδας από «Λίμνη των κύκνων» σε Παμβώτιδα «Λίμνη των ρύπων».Η Δημοτική Αρχή σκοπίμως αποσιωπεί την εισαγγελική παραγγελία της κατεπείγουσας έρευνας για το θέμα, την διακοπή εργασιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την διακοπή εργασιών από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, την 2η Έκθεση των Επιθεωρητών (3-6-2013) και όπου αναφέρεται «ότι καμιά μελέτη για τη διαχείριση των καλαμώνων στη λίμνη Παμβώτιδα δεν έχει εκπονηθεί μέχρι σήμερα και ότι ο Δήμος Ιωαννιτών ξεκίνησε τις εργασίες χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη περιβαλλοντική άδεια και χωρίς να έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου και αξιοποίησης υδατικών πόρων».