Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Αποφάσεις Περιφερειάρχη για ένταξη στο ΕΣΠΑ των αναπλάσεων κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων Ηγουμενίτσας και Τ.Δ. Τρίστενου Ζαγορίου


Δύο νέα έργα εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ.Αλέξανδρος Καχριμάνης.Συγκεκριμένα:

Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων Ηγουμενίτσας
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται σε 7.624.535,59 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας.Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανάπλαση της κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων για μήκος 1.300 μέτρων περίπου (και ένα μικρό τμήμα της που διέρχεται από την Πολεοδομική Ενότητα 3) καθώς και των παρόδων αυτής οδών Ναυσικάς, Μινέρμου, Σαπφούς και Αρχίλοχου, συνολικού μήκους 390 μ. περίπου. Αναλυτικά, θα γίνει διαπλάτυνση της οδού 49 Mαρτύρων στα 21 μέτρα, δημιουργία τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, κατασκευή νησίδας στη μέση της οδού, καθώς και δημιουργία τριών κυκλικών κόμβων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό. Επιπλέον περιλαμβάνεται η πεζοδρόμηση και ηλεκτροφωτισμός στις οδούς Ναυσικάς, Μινέρμου, Αρχίλοχου και Σαπφούς.

Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων Τρίστενου Ζαγορίου
Η πράξη «Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων Τ.Δ. Τρίστενου Δήμου Ζαγορίου», είναι προϋπολογισμού 850.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η «Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.».Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση των λιθόστρωτων στο μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού Τριστένου της Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, με στόχο την αισθητική και χρηστική τους αναβάθμιση. Ανάμεσα στα άλλα θα γίνει κατασκευή νέου λιθόστρωτου απλής μορφής, χωρίς αρκάδες, συντήρηση υφιστάμενου λιθόστρωτου σε διακριτό τμήμα, καθώς και κατασκευή τοίχων, δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
Τα παραδοτέα του έργου είναι:
- Νέα λιθόστρωτα συνολικής επιφάνειας 4.048 μ2.
- Συντήρηση υφιστάμενου λιθόστρωτου, επιφάνειας 125 μ2.
- Κατασκευή 27 τοίχων αντιστήριξης από λιθοδομή, συνολικού μήκους 616 μ.
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων με 10 φρεάτια υδροσυλλογής και τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης συνολικού μήκους 80 μ.