Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Ζητείται πωλητής-ταμίας στα Lidl της Άρτας

Εργασία σε καθεστώς ημιαπασχόλησης, ορισμένου χρόνου

Πωλητή-ταμία θα προσλάβουν τα Lidl της Άρτας και σύμφωνα με την προκήρυξη, η θέση προσφέρεται για εργασία σε καθεστώς ημιαπασχόλησης, ορισμένου χρόνου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα αναλάβει ποικίλες εργασίες στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης και την προετοιμασία των απογραφών. Θα φροντίζει για την εξυπηρέτηση των πελατών και θα ασχολείται με τη διάταξη και παρουσίαση των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα. Όποιος επιλεγεί θα αναλάβει μια ποικιλόμορφη εργασία με ελκυστικές αποδοχές και παροχές, όπως επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Θα εργάζεται σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχονται όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε ο υποψήφιος να ενσωματωθεί στη φιλοσοφία της εταιρίας, ακόμη και αν δε διαθέτει σχετική εμπειρία. Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος, κάντε κλικ ΕΔΩ