Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Εργαλείο ανάπτυξης των αστικών περιοχών, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Jessica»

Παρουσίαση του Προγράμματος στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Γιάννενα

Παρουσίαση των αναπτυξιακών ευκαιριών που προσφέρει η εφαρμογή του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, Jessica, ενός προγράμματος, κοινής ευρωπαϊκής υποστήριξης για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές, στους αυτοδιοικητικούς, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.Κατά την παρουσίαση, ο Φ. Προβατάς μέλος του Δ.Σ. ΚΕΔΕ και πρόεδρος Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού, επισήμανε, ότι στόχος της ενημέρωσης, είναι να γίνει γνωστό το πρόγραμμα, καθώς και οι ευκαιρίες που μπορεί να έχουν μέσω αυτού, οι Δήμοι και γενικότερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης, υπογράμμισε, ότι η σχετική παρουσίαση, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι αιρετοί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα αναπτυξιακά σε μια περίοδο που υπάρχει στενότητα στα οικονομικά.