Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Hλεκτρονικά μηνύματα για το Περιβάλλον προβλήθηκαν στο σύστημα διαχείρισης της Εγνατίας Οδού!

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», από την αρχή της κατασκευής της Εγνατίας Οδού μέχρι σήμερα που είναι σε πλήρη λειτουργία, πιστεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση μεταξύ τεχνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και των περιβαλλοντικών συνεπειών τους. Συγκεκριμένα παρακολουθεί και καταγράφει τις περιβαλλοντικές συνθήκες, εντοπίζει τις επιπτώσεις της Οδού στο περιβάλλον και δρα για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.Οι δράσεις της εταιρίας συνδέονται με την Διαχείριση: Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας, Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Ποιότητας Υδάτων, Απορριμμάτων επικίνδυνων και μη, περιορισμό κατανάλωσης Ενέργειας κ.α.Επιπλέον με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Εργαζομένων (ΣΕΤΕΟ) η εταιρία, στα πλαίσια αυτής της πολιτικής της, συμμετέχει σε συμβολικές δράσεις, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των χρηστών της Οδού στα θέματα του περιβάλλοντος.Έτσι στις 5 Ιουνίου 2013, ενόψει της παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος προβλήθηκαν σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα από το σύστημα διαχείρισης της Οδού, ενώ για τις 7 Ιουνίου 2013, διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, δράση (δενδροφύτευση, καθαρισμός ακτής) με στόχο την ανάδειξη της παραλίμνιας έκτασης.