Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Formula 1: Διπλή ζώνη DRS στον Καναδά

Επειτα από διάλειμμα ενός έτους η διπλή ζώνη DRS επιστρέφει στο GP του Καναδά και την πίστα Ζιλ Βιλνέβ. Πέρυσι, η FIA θεώρησε ότι η πιθανότητα προσπέρασης είναι εύκολη στο συγκεκριμένο αγώνα και είχε θεσπίσει μία ζώνη ενεργοποίησης του Συστήματος Μείωσης της Οπισθέλκουσας (DRS).Φέτος, όμως η FIA επέστρεψε στη θέσπιση δύο ζωνών, ο οποίες έχουν ως κοινό σημείο ανίχνευσης τα 110 μέτρα μετά τη στροφή εννέα της πίστας. Η πρώτη ζώνη ενεργοποίησης του DRS θα είναι 55 μέτρα μετά τη στροφή δώδεκα, στη μεγάλη ευθεία που ακολουθεί. Το δεύτερο σημείο θα είναι στα 70 μέτρα μετά τη στροφή 14, στην ευθεία εκκίνησης – τερματισμούς της πίστας.Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο ζώνες χρήσης του DRS έχουν μειωθεί σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2011.