Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Τα καταστήματα “Λητώ” ζητούν στα Γιάννενα, υπεύθυνο και πωλήτρια


Τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα Λητώ”, ζητούν για την επάνδρωση του νέου καταστήματος στα Ιωάννινα υπεύθυνο καταστήματος και πωλήτρια. Για την πρώτη θέση, απαιτείται τουλάχιστον 3ετής εμπειρία στην διεύθυνση πολυκαταστήματος ή μεγάλου καταστήματος, ανεξαρτήτως κλάδου, αποδεδειγμένη ικανότητα στην οργάνωση και διοίκηση μεγάλης ομάδα, δυνατότητα εργασίας σε ωράριο πολυκαταστήματος, πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής θα θεωρηθεί προσόν, καλή γνώση Η/Υ, ΜS OFFICE, ηλικία έως 40 ετών, ενώ το κριτήριο εγγύτητας στην περιοχή θα συνεκτιμηθεί. Για τη θέση της πωλήτριας θα προτιμηθεί μητέρα, ηλικίας 28 έως 40 ετών για πλήρη και μερική απασχόληση. Στα καθήκοντά της θα είναι ο χειρισμός του ταμείου και η σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η αποστολή των Βιογραφικών να γίνεται στο fax: 210-572.83 46.