Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Υποτροφίες στο Αρσάκειο Ιωαννίνων

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, με την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας της Α΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων, τιμώντας τη μνήμη του Ηπειρώτη ευεργέτη Αποστόλου Αρσάκη, αποφάσισε να χορηγήσει «Υποτροφίες Αρσάκη» σε αριστούχους μαθητές από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, οι οποίοι κατά το τρέχον σχολικό έτος φοίτησαν στην Στ΄ τάξη σε σχολεία του νομού Ιωαννίνων.Η υποτροφία θα αντιστοιχεί στο 50 επί του ποσού των ετήσιων διδάκτρων και θα δοθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή στο Γυμνάσιο, δηλαδή κατά τα σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, εφόσον η επίδοσή του παραμένει υψηλή.Η επιλογή των μαθητών θα γίνει μετά από εξετάσεις στην ύλη της Στ΄ τάξης στα μαθήματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου 2013, ώρα 10:00, στο χώρο των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του Σχολείου μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, προσκομίζοντας φωτοτυπία του τίτλου σπουδών και το τελευταίο εκκαθαριστικό της Εφορίας.Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26510 52055