Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στο ΤΕΙ Ηπείρου


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου μετά από την  απόφαση της Συνέλευσης του, με αριθμό 5/23.05.2013 (Θέμα 1ο) και σύμφωνα με τις  προτάσεις των Τμημάτων, προκηρύσσει  θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών με ανάθεση διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, Εκαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο στις Γραμματείες των Τμημάτων  από 05.06.2013 έως και 25.06.2013 τις εργάσιμες ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αυτής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις Γραμματείες των Τμημάτων, στον ΟΑΕΔ των Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (http://www.teiep.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα Τμήματα και τα τηλέφωνα του ΤΕΙ Ηπείρου: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, Ψαθάκι , Τ.Θ 169 , Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα, Τηλ. 26820-50550, 50561, 50621, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ, Ψαθάκι, Τ.Θ 169 Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα, Τηλ. 26820-50635, 50560, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Ειρήνης και Φιλίας 1 Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, Τηλ. 26650-49861. 49893, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ειρήνης και Φιλίας 1 Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, Τηλ. 26650-49863, 49898, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50350, 50342, ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810- 50200, ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ, Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50250, ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Κωστακίοι Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50155,ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Κωστακίοι Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50300, ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Τηλ. 26510- 50713, 50770, ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ, 4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Τηλ. 26510-50711, 50735, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Τηλ. 26510-50712, 50735.