Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων

Σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου και ώρα 13:30, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Έγκριση κανονιστικής απόφασης που αφορά την στάθμευση οχημάτων επί των οδών Αμβρακίας-Τζαβέλλα –Β.Πύρρου.
2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΚΥΕ (Επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ( σνακ-μπαρ) του Ζώη Φώτιου του Γεωργίου που βρίσκεται στην Τ.Κ Ανέζας της Δ.Ε Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων
3. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία Prestige ιδιοκτησίας Ζήκου Ευαγγελίας που βρίσκεται στην Γέφυρα Άρτας.