Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ανέκρουσε πρύμναν η Εταιρεία Αξιοποίησης

Μετά πολλών… επαίνων και εν μέσω έντονων διαμαρτυριών, αποσύρθηκε τελικά η πρόταση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα που προέκυψε κατά τη χρήση του 2012 με το έλλειμμα να προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Σημείο αιχμής της πρότασης για την αντιμετώπιση του ελλείμματος δεν ήταν άλλο από την αύξηση του μισθώματος των φοιτητικών εστιών από 45 σε 60 ευρώ μηνιαίως και δευτερευόντως η καταβολή 5 ευρώ από κάθε φοιτητή κάθε εξάμηνο για την ανανέωση της εγγραφής του. Όπως ήταν αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό, με δεδομένους και τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Σύγκλητο και την γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο με τις περιστολές των κονδυλίων και τη μείωση του προϋπολογισμού, η πρόταση δεν έφτασε καν στο επίπεδο της εξέτασής της, αλλά αποσύρθηκε. Η Σύγκλητος αποτελεί ουσιαστικά τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, επομένως στην παρούσα χρονική στιγμή το θέμα παραπέμπεται στο μέλλον, με το πρόβλημα όμως να μην αντιμετωπίζεται στη βάση του. Η πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας Κ. Βασδέκη κατατέθηκε αρχικά στο ΔΣ της Εταιρείας, το οποίο και την παρέπεμψε, χωρίς να τη συζητήσει στη Γ.Σ. Η συνεδρίαση της Συγκλήτου έγινε την Πέμπτη σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης με εκπροσώπους των φοιτητών, των διοικητικών υπαλλήλων αλλά και του συλλόγου ΔΕΠ, να επιτίθενται προς την Εταιρεία. Στην πρόταση ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για συμμετοχή 0,20 ευρώ για κάθε φοιτητή που προσέρχεται στο φοιτητικό εστιατόριο, όπως και για αύξηση από 3 ευρώ σε 20 ευρώ, για το κόστος έκδοσης πιστοποιητικών σε πτυχιούχους των Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος.

Πως προέκυψε το πρόβλημα 
Σύμφωνα με τον κ. Βασδέκη, τα έσοδα της Εταιρείας ξεκίνησαν να παίρνουν την κατιούσα εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν με τις πληρωμές των μισθωμάτων από κάποια από τα κυλικεία που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο. Συνολικά, οι οφειλές των Κυλικείων – όχι όλων – έφτασαν τις 230.000 ευρώ το 2012 και μετά από πιέσεις η Εταιρεία εισέπραξε περίπου 100.00 ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα θα κινηθεί δικαστικά και με αγωγές. Επίσης, η Εταιρεία διαθέτει 16 υπαλλήλους, πλήρως μισθοδοτούμενους από την ίδια και άλλους 12 συμβασιούχους. Η ανησυχία που εκφράζεται, σχετίζεται με τον τρόπο κάλυψης όλων των εξόδων της Εταιρείας σε ετήσια βάση, τουλάχιστον για να μην καταστεί προβληματική και σε επόμενη φάση αναγκαστεί η Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο να συζητήσουν για επώδυνα θέματα όπως οι απολύσεις. Επίσης, όμως, με τη μέγκενη των ελέγχων να σφίγγει ολοένα και περισσότερο προκύπτει σοβαρό πρόβλημα και ενδεχόμενα να βρεθούν τα στελέχη της Εταιρείας αντιμέτωποι με το Νόμο, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον ισοσκελισμένα έσοδα και έξοδα. Πρόσφατα στην Εταιρεία έγινε και αιφνιδιαστικός έλεγχος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η έκθεση του οποίου είναι εξαιρετικά καλή για την διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα που έχει προκύψει.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ