Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Ανάλογα με το ΑΦΜ η παράταση υποβολής των δηλώσεων

Σταδιακά και ανάλογα του τελευταίου αριθμού του ΑΦΜ, θα κλιμακωθεί η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ για τα νομικά πρόσωπα η νέα προθεσμία είναι μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουλίου. «Δεν θα δοθεί άλλη παράταση», όπως τονίζει σε σχετική ανάρτηση στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.Συγκεκριμένα, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου ως εξής:
Τελευταίο Ψηφίο ΑΦΜ ....................Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δήλωσης
1,2 ..................................................................22η Ιουλίου 2013
3,4 ..................................................................29η Ιουλίου 2013
5,6 ...................................................................5η Αυγούστου 2013
7,8 ..................................................................12η Αυγούστου 2013
9 ......................................................................26η Αυγούστου 2013
0 .....................................................................30ή Αυγούστου 2013
Για τα νομικά πρόσωπα (υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ: ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.) η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουλίου 2013.Η πιο πάνω προθεσμία ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην ΔΟΥ, εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ (περιπτώσεις δ', ε' και στ' της παραγράφου 1).