Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Αννα Διαμαντοπούλου: «Η ξαφνική Μαύρη οθόνη και η «διατεταγμένη σιγή» φέρνει μνήμες και γεννά φόβους!

Αννα Διαμαντοπούλου: «Η ξαφνική Μαύρη οθόνη και η «διατεταγμένη σιγή» φέρνει μνήμες και γεννά φόβους! Δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή η κατάλυση των πλέον βασικών κανόνων της Δημοκρατίας. Γιατί αυτό σημαίνει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία… ο κ. Σαμαράς παίζει με τη φωτιά, για καλύψει την κυβερνητική αδράνεια-ανικανότητα για μεταρρυθμίσεις και η δημοκρατία μετρά τις αντοχές της».