Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΑΡΤΑ:Κατάλληλα για κολύμβηση τα νερά της Κορωνησίας, Σαλαώρας, Κόπραινας


Το Τμήμα Περιβαντολλογικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Άρτας, με απόφαση του χαρακτηρίζει τα θαλασσινά νερά των περιοχών Κορωνησίας – Σαλαώρας – Κόπραινας ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για κολύµβηση ΠΛΗΝ: των ακτών 50µ.δεξιά του µώλου του λιµανιού της Κόπραινας (Φάρος Κόπραινας) και των τµηµάτων 200µ. εκατέρωθεν της εκβολής εξόδου των νερών της στραγγιστικής τάφρου Τ.Ο. (περιοχής Σαλαώρας) του αντλιοστασίου Βίγλας για λόγους ασφαλείας, διότι δυνητικά υπάρχει πάντοτε κίνδυνος τυχαίας ρύπανσης αυτών. Οι αρµόδιοι φορείς (Ο.Τ.Α., Λιµενικών Ταµείων), µε την επίβλεψη των Λιµενικών Αρχών, παρακαλούνται για τη σήµανση των ανωτέρω ακτών. Ο Δήµος Αρταίων και ο Δήµος Νικολάου Σκουφά παρακαλούνται να τοποθετήσουν κάδους συλλογής απορριµµάτων καθώς επίσης να αναλάβουν και την ευθύνη της καθαριότητας των ακτών. Η κολύµβηση σε περιοχές πέρα των προαναφερόµενων ακτών θα γίνεται ευθύνη των λουοµένων και περικλείει πιθανούς υγιεινολογικούς κινδύνους.