Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Σύμφωνη γνώμη για την Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου

Προς υπογραφή οδεύει η σύμβαση για το έργο «Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού 242.766,08 ευρώ, καθώς η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο της σύμβασης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.