Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Νέος γραμματέας της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Άρτας ο Άλκης Παπαχρηστάκης


Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νεοεκλεγμένης ΝΕ ΠΑΣΟΚ Άρτας με την παρουσία του μέλους του Τομέα Οργανωτικού Νίκου Σπυρόπουλου. Αποκλειστικό θέμα συζήτησης ήταν η εκλογή Γραμματέα και η συγκρότηση σε σώμα της ΝΕ με τον ορισμό των υπεύθυνων των θεματικών πεδίων πολιτικής. Για την θέση του Γραμματέα υπήρξαν δύο αυτοπροτάσεις του Χρήστου Κατσαούνου και του Άλκη Παπαχρηστάκη και ακολούθησε ψηφοφορία σύμφωνα με την οποία έλαβαν: 
Παπαχρηστάκης Άλκης 5, Κατσαούνος Χρήστος 3, Λευκά 1.Η σύνθεση της ΝΕ είναι η εξής:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Άλκης Παπαχρηστάκης
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σεβαστή Φέκα
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΔΥΚΤΙΩΝ: Σεβαστή Φέκα
ΤΥΠΟΥ: Δημήτρης Χαμπίπης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ: Κων/να Κοκκοβέ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: Αντώνης Λυμούρης
ΑΓΡΟΤΙΚΟ: Έλλη Κουφού
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Κων/να Φωτάκη
ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜ: Σωτήρης Κουτσαύτης
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: Κων/να Φωτάκη
ΜΕΛΟΣ: Χρήστος Κατσαούνος