Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Διάκριση για Ηπειρωτική Εταιρία του Τεχνολογικού Πάρκου

Για καινοτόμο μέθοδο εκτίμησης της ποιότητας των χοιρινών σφαγίων
Την πρώτη θέση μεταξύ των καινοτόμων πρακτικών για την κτηνοτροφία που παρουσιάστηκαν σε διημερίδα εργασίας που διοργανώθηκε από τη Ρουμανική Εθνική Ομοσπονδία Εργατικών Ενώσεων για τη Γεωργία, κατέλαβε η ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας Q&D A.E., με αντικείμενο την ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης της ποιότητας των χοιρινών σφάγιων.Η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ταξινόμησης των σφάγιων χοίρων στη χώρα μας θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού χοιρινού κρέατος, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη της Ηπειρωτικής χοιροτροφίας η οποία διαθέτει προϊόντα ικανά να πρωταγωνιστήσουν στην αγορά, στηριζόμενα στην παράδοση και την ποιότητά τους.Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, στο οποίο στεγάζεται η Q&D A.E., στηρίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, φιλοξενώντας εταιρείες που διακρίνονται διεθνώς για το έργο τους, και αποτελώντας ιμάντα μεταφοράς της επιστημονικής γνώσης από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα προς τις επιχειρήσεις, τους παραγωγούς και τις τοπικές κοινότητες, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της Ηπείρου.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ