Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη έγγραφο του Δημάρχου κ.Φίλιππα Φίλιου, για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 9, του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει την 13/06/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:
-Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή οδού Βογιάνου» του Δήμου Ιωαννιτών
-Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος του Σ.Υ.Δ.Κ.Λ.Ι με σύστημα τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων»
-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012» του Δήμου Ιωαννιτών.
-Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ύδρευση Δ.Δ. Δήμου Παμβώτιδας»
-Ορισμός Επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
-Ορισμός Επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών / εργασιών
-Έγκριση απόφασης 153/28-5-2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα: «Καθορισμός διδάκτρων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) για τα καλοκαιρινά τμήματα έτους 2013»
-Έγκριση προσωρινής τοποθέτησης container στην περιοχή Λιμνοπούλα, για τη στέγαση οικογένειας απόρων
Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω δεσμευτικών ημερομηνιών τακτοποίησης λογαριασμών έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, έναρξης εγγραφών στα καλοκαιρινά τμήματα Κ.Δ.Α.Π. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου και λόγω δικαστικών εκκρεμοτήτων.