Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Ζημίες 8,60 εκατ. ευρώ το 2012

Μειωμένα έσοδα, με αυξημένες ζημιές, σε σύγκριση με το 2011, κατέγραψε, το 2012, η εταιρεία Νέα Οδός, δηλαδή ο επιχειρηματικός φορέας κατασκευής και λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου Ιονία Οδός που θα συνδέει το Αντίρριο με τα Ιωάννινα, καθώς και των οδικών αξόνων Μεταμόρφωση Αττικής - Σκάρφεια Φθιώτιδας και Σχηματάρι - Χαλκίδα.Σύμφωνα με τον έκτο ισολογισμό της, τα έσοδά της το περασμένο έτος μειώθηκαν σε 57,85 εκατ. ευρώ, από 65,92 εκατ. ευρώ το 2011, εμφανίζοντας έτσι μείωση κατά 12,3% σε ποσοστό και κατά 8,07 εκατ. ευρώ σε αξία.Η Νέα Οδός, μέτοχοι της οποίας είναι οι επιχειρήσεις ACS Group, Ferrovial και ΓΕΚ-Τέρνα, παρουσίασε ζημιές 8,60 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,55 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένες κατά 4,5 φορές ή κατά 7,05 εκατ. ευρώ σε αξία.Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με υψηλές αποσβέσεις και χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το προ αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών δαπανών αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 25,50 εκατ. ευρώ.Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αποθεματικών χρηματοδοτικής συμβολής του ελληνικού Δημοσίου, ανέρχονται σε 127,74 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 40,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 315,99 εκατ. ευρώ.Στις 31.12.2012 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (53,84 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 54,5% μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (118,26 εκατ. ευρώ). Την ίδια ημερομηνία τα ταμειακά διαθέσιμά της ήταν 49,14 εκατ. ευρώ.