Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Πτώση εσόδων 46% και κερδών 52%, το 2012, για την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων Toyota Ελλάς

Mειωμένα έσοδα και κέρδη κατέγραψε το 2012 η ελληνική εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων Toyota Ελλάς, η οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την κορυφαία ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota, ως θυγατρική της. Σύμφωνα με τον 26ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο υποχώρησαν στα 119,13 εκατ. ευρώ, από 222,88 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 46,5% σε ποσοστό και κατά 103,75 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς λόγω της γενικότερης καθίζησης της ελληνικής αγοράς εμπορίας αυτοκινήτων.
Η επιχείρηση, η οποία διευθύνεται από τον Αριστείδη Αραβανή, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 6,22 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων κερδών 13,05 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 52,3% (-6,83 εκατ. ευρώ). Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων προέκυψαν καθαρά κέρδη 5,46 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 11,48 εκατ.ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 52,4% (-6,02 εκατ. ευρώ).Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 32,60 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 47% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 69,34 εκατ. ευρώ.Το μέρισμα που διαθέτει η ελληνική εταιρεία το 2013 στον μέτοχό της ιαπωνικό όμιλο, από τα κέρδη του προηγούμενου έτους και παλαιότερων ετών, ανέρχεται σε 7,85 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου μερίσματος 9,08 εκατ. ευρώ που είχε διατεθεί το 2012.