Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

400 χιλιάδες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής με συνολικό προϋπολογισμό 400 χιλιάδες ευρώ.Η ένταξη αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής δουλειάς που έχει προηγηθεί στο Δήμο Ιωαννιτών και σχετίζονταν σε πρώτη φάση με την καταγραφή όλων των κτιρίων και στη συνέχεια με την διευκρίνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών. Πρόκειται για τις βασικές κι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να γίνει εφικτή η ένταξη σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής περιλαμβάνει τρία υποέργα:
-Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση οι οποίες αναφέρονται σε αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων αλουμινίου ώστε να μην υπάρχει απώλεια ενέργειας, ενίσχυση μόνωσης οροφής, μόνωση των σωλήνων θέρμανσης, αντικατάσταση του λέβητα και καυστήρα, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με λαμπτήρες εξοικονόμησης κι άλλα.
-Ενεργειακή επιθεώρηση μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
-Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητικού πληθυσμού για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.