Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Σύμβουλοι Πωλήσεων Καταστημάτων στην OTEplus A.E. στην Άρτα


Η OTEplus Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, ανακοίνωσε ότι για τις ανάγκες υλοποίησης έργου για λογαριασμό πελάτη της, ενδιαφέρεται να προσλάβει Συμβούλους Πωλήσεων Καταστημάτων, πλήρους απασχόλησης για τις περιοχές Άρτα, Αττική, Αίγιο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκίς, Λάρισα, Μύκονος, Πάτρα και Σάμος. Όσοι επιλεγούν θα έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασίας την προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, την ανάπτυξη και Διατήρηση Πελατολογίου και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B2 σύμφωνα με ΦΕΚ αρ 2371/21-11-2008), αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι). Επιθυμητά προσόντα είναι το πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ/ΑΕΙ και η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αιτήσεις καθώς και περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο της OTEplus Α.Ε: http://www.oteplus.gr