Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ΑΡΤΑ: Έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτάκτως συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων μετά από κοινή αίτηση 17 δημοτικών συμβούλων, για να συζητηθεί ως μοναδικό θέμα, αυτό της πληρωμής του χρηματικού εντάλματος που προκάλεσε τρεις ανεξαρτητοποιήσεις Δημοτικών συμβούλων από την παράταξη του Δημάρχου Ιωάννη Παπαλέξη, οδηγώντας έτσι σε απώλεια της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής.Η συνεδρίαση ορίστηκε για σήμερα Τρίτη στις έξι και μισή το απόγευμα.